Inginer Ofertare Construcții

Recrutăm pentru partenerul nostru, ce activează în domeniul construcțiilor civile și industriale, cu o vechime de peste 15 ani, care s-a dezvoltat prin calitatea soluțiilor oferite în acest domeniu, promptitudine și seriozitate. 

București

Full time

Cerințe:

 • Absolvent studii superioare - Facultatea de Construcții civile, industriale și agricole/ Instalații;
 • Experientă de minim 5 ani în ofertare construcții civile , industriale și agricole;
 • Bune  cunoștinte de utilizare a computerului : MS Office, AutoCAD;
 • Bune abilități de comunicare și negociere;
 • Rigurozitate și atenție pentru detalii;
 • Persoană activă, responsabilă, foarte bine organizată, orientată către obținerea de rezultate;
 • Foarte bune cunoștințe tehnice;
 • Capacitate de analiză și sinteză.

Descrierea Jobului:

 • Studierea documentației predată de beneficiar sau pusă la dispoziție de colegii din departamantul de vânzari: caiete de sarcini, fișe de date, planuri, memoriu tehnic, etc.;
 • Verificarea listelor de cantități și articole transmise de Beneficiari sau întocmirea lor, în cazul în care nu există;
 • Stabilirea strategiei pentru întocmirea documentației de prezentare a ofertei, ținând cont de cerințele transmise de beneficiar și politica firmei, pentru întocmirea ofertelor;
 • Solicitarea  ofertelor și negocierea condițiilor comerciale cu furnizorii de materiale și echipamente;
 • Realizarea analizei comparative a ofertelor primite de la furnizori/ subcontractori;
 • Întocmirea ofertei tehnico-economică în conformitate cu cerințele documentației primite;
 • Participarea, dacă este solicitat, la toate negocierile ce vizează susținerea ofertei tehnice și a cotațiilor de preț, din oferta întocmită și predată beneficiarului;
 • Solicitarea clarificarilor(dacă este cazul);
 • Transmiterea clarificarilor pentru oferta predată;
 • Întocmirea  graficelor de execuție;
 • Întocmirea propunerilor tehnice, Planului Calității sau alte documente  necesare , solicitate de Beneficiar, în stadiul de ofertare;
 • Asigură suport tehnic de specialitate, șefilor de santier, pentru lucrările ofertate;
 • Întocmirea documentației aferente Cărții Construcției (în colaborare cu celelalte departamente, inclusiv procese verbale de lucrări).

Beneficii:

 • Mediu de lucru stimulant, cu un grad înalt de autonomie și reale oportunități de dezvoltare personală și profesională;
 • Vei face parte dintr-o echipă formată din specialiști cu o gândire orientată spre inovaţie şi evoluţie;
 • Buget lunar net: 1700 - 2000 €.