Inginer service aparatură încercări metrologice

Recrutăm pentru partenerul nostru ce activează în domeniul etalonărilor, verificărilor și încercărilor metrologice pentru sediul din Timișoara! 

Timișoara

Full time

Candidatul Ideal:

 • Experienţă profesională : minim 5 ani într-un post similar;
 • Studii superioare tehnice: electronică, electrotehnică;
 • Cunoştinţe temeinice de limbă engleză;
 • Utilizarea echipamentelor informatice (laptop, echipamente specifice) în executarea lucrărilor tehnice şi specifice de service;
 • Receptivitate, înţelegerea corectă a problemelor, asumarea de responsabilităţi;
 • Comunicare, flexibilitate,înţelegerea şi respectarea opiniei celorlalţi;
 • Perfecţionare permanentă, inclusiv în domenii colaterale profesiei de bază;
 • Iniţiativă, memorie vizuală, spirit organizatoric, punctualitate;
 • Cunoștințe operare PC: Ms Office, ERP;
 • Permis de conducere - categoria B. 

Responsabilități:

 • Efectuarea instalărilor aparatelor comercializate de către companie;
 • Efectuarea intervenţiilor de service în garanţie;
 • Efectuarea de reparaţii şi revizii în postgaranţie;
 • Efectuarea reviziilor aferente contractelor de întreţinere periodică;
 • Completarea actelor aferente sarcinilor enumerate mai sus  (procese verbale de predare-primire, de punere în funcţiune, certificate de garanţie şi de calitate, certificate de calibrare, revizie etc.) conform procedurilor SMI;
 • Conceperea şi redactarea la termen a tuturor documentelor interne şi externe conform standardului SMI de management al calităţii;
 • Completarea ERP. 

Beneficii:

 • Pachet salarial atractiv;
 • Bonusuri de performanță;
 • Program de lucru flexibil;
 • Autoturism de serviciu;
 • Mediu de lucru plăcut şi profesionist;
 • Training-uri periodice în străinătate și posibilități multiple de dezvoltare profesională;
 • Siguranță și stabilitate pe termen lung într-o companie prezentă activ pe piață.

Despre angajator:

O companie de tip IMM cu capital integral românesc, înființată în 1991 specializată în distribuția aparaturii de laborator. În decursul celor 30 de ani de activitate, compania a dezvoltat departamente tehnice și de laborator, oferind adițional procesului de vânzare aparatură și servicii de instalare, mentenanță, etalonări și verificări metrologice. 

Departamentul service oferă clienților: instalări de aparate și echipamente, mentenanță/întreținere periodică, calibrări în regim neacreditat, reparații în garanție și post-garanție, modernizări, în special de mașini de încercări mecanice, calificări/validări IQ/OQ, consultanță implementare ISO 17025 și ISO 9001.

Sediul central este la București, iar sedii zonale sunt în: Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara.  

Compania deține laboratoare acreditate și autorizate RENAR și BRML conform ISO 17025. 


Compania este prezentă cu produsele sale în mai toate domeniile de activitate unde se utilizează echipamente și aparatură de laborator, având numeroși clienți în Agricultură, Cercetare, domeniul Medical și industria Farmaceutică, industria alimentară și industria prelucrătoare.

Compania dispune de un sediu modern, o echipă de profesioniști de top și se mândrește cu realizările sale și spiritul inovator: un brand cunoscut și recunoscut pe piața de profil, un nume de referință pentru care specialiștii din domeniu își doresc să lucreze!